Wolne miejsca w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dolnego Śląska, do których przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające

Poniżej znajdą Państwo informacje o wolnych miejscach:

  1. w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające,
  2. na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.

Informacje są zamieszczane i aktualizowane przez komisje przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające w danej jednostce oświatowej. Wobec powyższego wszelkie pytania dotyczące zamieszczonych w niej danych należy kierować bezpośrednio do odpowiedniej jednostki.

Określ interesujące Cię kryteria i naciśnij przycisk -->
Ilość znalezionych pozycji: 30 Ilość stron: 3
1.
PRZEDSZKOLE NR 54 POD KASZTANAMI
ul. Edwarda Wittiga 3, Wrocław-Śródmieście
telefon: 717986797
email: sekretariat.p054@wroclawskaedukacja.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 Grupa I 3-latki 13
2 Grupa III 6-latki 3
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-22 14:10:48
2.
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOCIANOWIE
ul. Środkowa 3a, Chocianów
telefon: 767538747
email: przedszkole@pi-chocianow.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 3 - latki ogółnodostepny 1
2 6-latki ogólnodostępny 5
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-22 11:01:12
3.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY RUTKIEWICZ W JANOWICACH WIELKICH
ul. Partyzantów 4, Janowice Wielkie
telefon: 757515277
email: szkola@janowicewielkie.eu
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 kl. I A 12
2 kl. I B 12
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-16 12:46:26
4.
PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Dworcowa 10, Wleń
telefon:
email: kierownik46@tlen.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 3-4 latki Oddział przedszkolny 1
2 4-5 latki Oddział przedszkolny 1
3 6 latki Oddział przedszkolny 5
4 3,4,5,6 latki Oddział przedszkolny 2
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-16 09:53:35
5.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM.WOJSK OCHRONY POGRANICZA W WAŁBRZYCHU
ul. Andrzeja Struga 3, Wałbrzych
telefon: 748424400
email: psp23@walbrzych.edu.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 6 - latki oddział przedszkolny w szkole podstawowej 0
2 7-latki klasa pierwsza 4
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-15 20:36:16
6.
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ZAGRODNIE
136, Zagrodno
telefon: 768773321
email: sp_zagrodno@wp.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 3-latki 4
2 3-5 latki 28
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-15 11:48:30
7.
PRZEDSZKOLE W KARPACZU
ul. Skrzatów Karkonoskich 1, Karpacz
telefon: 757619411
email: sekretariat@przedszkolekarpacz.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 3 latki 1
2 5 latki 20
3 6 latki 4
4 4 latki 8
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-10 13:43:43
8.
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WIŃSKU
ul. Na Piaski 10, Wińsko
telefon: 0713809056
email: sekretariat@pswinsko.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 3-6 wychowanie przedszkolne 15
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-09 11:40:57
9.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ul. Szkolna 10, Kamieniec Ząbkowicki
telefon: 748173163
email: zs2_kamieniec@wp.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 klasa I ogólnodostępny 4
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-05 09:57:58
10.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HUGONA DIONIZEGO STEINHAUSA
ul. Jelenia 7, Wrocław-Fabryczna
telefon: 717986703
email: sekretariat.sp005@wroclawskaedukacja.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 Klasa I Odział ogólny 1
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2024-04-04 14:28:39
Ilość znalezionych pozycji: 30 Ilość stron: 3
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych: Ponieważ korzystasz ze strony internetowej zawierającej informacje dotyczące możliwości kształcenia zawodowego, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Twój adres IP będący daną osobową przetwarzany jest przez systemy informatyczne Kuratorium. W związku z tym:
  • Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi opera-cje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: e-mail: inspektorodo@kowroc.pl, tel. 71 340 63 23.
  • Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego działania strony
  • Kategorie danych osobowych obejmują IP Twojego komputera.
  • Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz pod adresem: https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012
Ta strona przetwarza pliki cookies