Wolne miejsca w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dolnego Śląska, do których przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające

Poniżej znajdą Państwo informacje o wolnych miejscach:

  1. w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające,
  2. na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.

Informacje są zamieszczane i aktualizowane przez komisje przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające w danej jednostce oświatowej. Wobec powyższego wszelkie pytania dotyczące zamieszczonych w niej danych należy kierować bezpośrednio do odpowiedniej jednostki.

Określ interesujące Cię kryteria i naciśnij przycisk -->
Ilość znalezionych pozycji: 7 Ilość stron: 1
1.
PRZEDSZKOLE NR 148
ul. Rogowska 18a, Wrocław-Fabryczna
telefon: 717986772
email: Sekretariat.p148@wroclawskaedukacja.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 Oddział przedszkolny 5-latki (2018) wychowanie przedszkolne 5
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2023-11-21 09:35:54
2.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
ul. Kłodzka 40, Wrocław-Krzyki
telefon: 717986942
email: sekretariat.zsp21@wroclawskaedukacja.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 Kl. I ogólny 2
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2023-09-25 09:36:21
3.
PRZEDSZKOLE NR 32
ul. Kłodzka 40, Wrocław-Krzyki
telefon: 717986942
email: sekretariat.zsp21@wroclawskaedukacja.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 6-latki ogólny 0
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2023-09-25 09:35:36
4.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W WYSOKIEJ
16A, Wysoka
telefon: 768320504
email: wysokaszkola@op.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 oddział przedszkolny 10
2 I A 7
3 II A 8
4 III A 12
5 IV A 3
6 V A 14
7 VI A 9
8 VII A 11
9 VIII A 13
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2023-09-11 08:59:14
5.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA "RZEMIEŚLNIK" W ŚWIDNICY
ul. Wałbrzyska 54, Świdnica
telefon: 748530312
email: szkola.kulon@wp.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 klasa 1w wielobranżowy 15
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2023-08-29 20:26:18
6.
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W ŚWIDNICY
ul. Wałbrzyska 54, Świdnica
telefon: 748530312
email: szkola.kulon@wp.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 klasa 7 oddział przysposabiający do pracy 25
2 klasa 8 oddział przysposabiający do pracy 25
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2023-08-29 20:24:54
7.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA ADAMA DE GARNIER W GŁĘBOWICACH
10, Głębowice
telefon: 713890496
email: sekretariat@spglebowice.pl
Lp. Oznaczenie grupy wiekowej / oddziału / formy kształcenia ustawicznego (art.117 UPO) Opis oddziału (kierunek, zawód, ...) / nazwa zajęć rozwijających / numer i nazwa kwalifikacji zawodowej / nazwa kursu Liczba wolnych miejsc
1 3-5 oddział przedszkolny 3
Dane zostały przekazane i opublikowane przez komisję rekrutacyjną: 2023-08-29 10:24:09
Ilość znalezionych pozycji: 7 Ilość stron: 1
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych: Ponieważ korzystasz ze strony internetowej zawierającej informacje dotyczące możliwości kształcenia zawodowego, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Twój adres IP będący daną osobową przetwarzany jest przez systemy informatyczne Kuratorium. W związku z tym:
  • Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi opera-cje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: e-mail: inspektorodo@kowroc.pl, tel. 71 340 63 23.
  • Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego działania strony
  • Kategorie danych osobowych obejmują IP Twojego komputera.
  • Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz pod adresem: https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012
Ta strona przetwarza pliki cookies